Parametry
Teorie a Praxe
Fotogalerie
Měření
Rady a Doporučení
Optimalizace
Elektromobil
Nissan Leaf
Tesla Model S
Jak koupit Model S
Síť nabíjecích stanic
Anketa uživatele
Anketa provozovateleAktuality
O mně, Kontakt
Partneři

    Interaktivní síť dobíjecích stanic:

3.6.2012
1, Proč jsem se rozhodl budovat interaktivní síť dobíjecích stanic:

Jako velký fanda elektromobilismu a jeden z prvních majitelů Nissanu Leaf smutně sleduji, jak sliby těch co na dobíjecích stanicích mohou nejvíce vydělat (ČEZ, EON, PRE a další), připomínají čím dál víc slibotechnu výrobců aut. Protože pouze slibují vybudování sítě dobíjecích stanic, ale buď její realizaci postupně odsouvají, nebo místo dobíjecích stanic instalují pár veřejně dostupných zásuvek v největších městech. Poslední z takových slibů zazněl v březnu na Ampéru v Brně a sliboval v průběhu dubna zprovoznit dvě rychlodobíjecí stanice u dálnice D1 ... je červen a nezbývá než konstatovat, že je to stejné jako u automobilek, které představují modely svých elektromobilů na autosalonech, ale výrobu opakovaně odsouvají. Na rozdíl od automobilek, u kterých konkurence vzniká velice těžko (a přiznejme si, že nebýt Tesla Motors tak vůbec), ale výrobci elektřiny mají na poli možných budovatelů dobíjecích stanic vážnou konkurenci. Síť dobíjecích stanic totiž může vzniknout i díky malým výrobcům elektřiny. Mám na mysli malé vodní, fotovoltaické, nebo větrné elektrárny.

Na první pohled poskytují stabilní zázemí pro rychlodobíjecí stanici jen malé vodní elektrárny, ale s ohledem k vysoké ceně rychlodobíjecích stanic a klesající ceně LiFePO akumulátorů se stávají konkurenceschopnými i ti ostatní výrobci. Protože pokud je dobíjecí stanice vybavena vlastními akumulátory, pak její maximální výkon limituje hlavně nabíjené auto. Taková stanice totiž bez problémů poskytne proud 200A při 500V a pokud to auto akceptuje, je možné jej nabít během desítek minut.

2, V čem se liší interaktivní síť dobíjecích stanic od benzinek:

Na benzinku jste nuceni jezdit ať již chcete nebo ne. Dobíjecí stanici využijete pouze pokud potřebujete jet se svým elektromobilem dál než je jeho dojezd, jinak nabíjíte doma. V praxi to znamená, že dobíjení na dobíjecí stanici můžete plánovat. Toto plánování má smysl hlavně v první fázi elektromobilismu, kdy platí, že dobíjecích stanic je málo a jejich kapacita je omezena. To nás přivádí k jádru uvažované sítě dobíjecích stanic. Jakmile můžete vidět na internetu aktuální stav každé dobíjecí stanice (aktuální zásobu energie, energii kterou si již někdo rezervoval, maximální dostupný výkon, historii využití a pod.) a máte možnost zarezervovat pro sebe požadovanou kapacitu, v takovém případě Vás ani relativně malý počet dobíjecích stanic nemusí omezovat v dojezdu. Prostě, ještě než vyjedete, máte jistotu, že máte kde dobít a na stanici bude pro Vás připraveno dost elektřiny. Abych mohl zajistit, že bude elektřina k dispozici pro toho kdo si ji zarezervoval, tak jsem přistoupil k identifikaci zákazníka pomocí čipů DALLAS touch memory, popřípadě RFID. Toto umožní aby dobíjecí stanice fungovaly samoobslužně a zároveň je možné platit za elektřinu bez účasti další osoby.

Na rozdíl od ČEZu s námi nemusíte uzavírat žádnou smlouvu ani problematicky vyzvedávat nějakou identifikační kartu v sídle nějaké firmy. Taky funkčnost čipu není nijak omezována platbou jakéhokoli paušálu, prostě zaplatíte pouze za odebranou elektřinu. Pouze v případě, že chcete nabíjet na nabíjecí stanici bez obsluhy a hrozilo by přečerpání limitu, doporučujeme srovnat dluh z předešlého nabíjení předem, popřípadě můžete dle vlastního uvážení přednabít svůj čip. I když je odemčení nabíjecí stanice podmíněno použitím čipu a PINu, je ve skutečnosti použití dobíjecí stanice anonymní. Čip můžete komukoli zapůjčit, nebo darovat, a pokud bude nový uživatel platit za odebranou elektřinu (lze i anonymně), bude čip fungovat bez omezení.

3, Jaké dobíjecí stanice budou v interaktivní síti:

Počínajíc obyčejnou zásuvkou 230V/16A, přes 3 fázové od 16 do 63A, až po CHAdeMO kompatibilní rychlodobíjecí s výkonem od 10kW až do maximálního výkonu 100kW. Každá dobíjecí stanice bude vybavena obyčejnou zásuvkou 230V/16A. Většina dobíjecích stanic bude vybavena zásuvkou 3x400V/32A. Většina dobíjecích stanic bude vybavena "AC Level 2 charger" = standardní AC nabíjení do 22kW. Pro začátek bude 10 až 50 stanic vybaveno "CHAdeMO" = rychlo nabíjení = kabel zakončen konektorem JEVS G105. V případě, že se najdou zájemci o investování do vlastní nabíjecí stanice, pak se počet rychlodobíjecích stanic ještě navýší. Konkrétní výkon jednotlivých stanic a jejich rozmístění bude závislé na výsledku anket a na konkrétním zájmu, jak ze strany budoucích uživatelů, tak ze strany zájemců o provoz.

Každý kabel resp. konektor bude mít svůj vlastní kryt proti krádeži resp. vandalismu s elektrickým odemykáním ovládaným dotykovým čipem (DALLAS touch memory), který zároveň identifikuje uživatele za účelem platby za elektřinu a zapíná proud do zvolené zásuvky. Každá interaktivní nabíjecí stanice bude mít připojení k internetu a bude on-line vidět zda je právě používána, respektive zda je v provozu, nebo mimo provoz. Zároveň se bude dát, na k tomu určených stránkách, zobrazit historie použití příslušné nabíjecí stanice a bude zřízen i reservační systém přes internet ... to je důležité z důvodu aby bylo možné plánovat trasu tak, aby se v tu samou dobu u jedné nabíjecí stanice neseběhlo více zájemců.

4, Jaké dobíjecí stanice nebudou v interaktivní síti:

Naše interaktivní síť zatím nemá šanci konkurovat síti zásuvek na sídlištích s automatickou aktivací v době snížené sazby, toto zatím zůstává dominantou monopolních dodavatelů elektřiny, kterým to umožňuje velice výhodně prodat nadbytečnou elektřinu v období snížené sazby. Proto v případě, že máte zájem o pravidelné nabíjení na sídlišti, doporučujeme kontaktovat přímo distributora v místě Vašeho bydliště, který Vám v případě předpokládaného denního nájezdu přes 20km určitě vyjde vstříc. V případě, že se tak nestane, pak kontaktujte nás a je pravděpodobné, že najdeme vhodný zdroj nabíjení v blízkosti Vašeho bydliště.

Je taky nepravděpodobné zahrnutí běžných zásuvek na veřejných placených parkovištích, podzemních garážích a podobně. Tyto zásuvky jsou sice levné na instalaci a návratnost investice při pravidelném využívání je pouze pár měsíců, ale z důvodu, že na těchto místech je těžké vynutit funkčnost reservačního systému, by hlavní výhoda interaktivní sítě nešla využít. Nicméně pokud by se v anketách ukázalo, že převažuje zájem o veliký počet obyčejných zásuvek nad menším počtem rychlodobíjecích stanic, pak bychom zařadili zobrazení aktuálního využití jednotlivých zásuvek v naší síti podobně jako to dělá ČEZ.

5, Jak mi se založením interaktivní sítě můžete pomoct:

Budovat síť dobíjecích stanic bez ohledu na to, kde jsou k dispozici zdroje dostatečného výkonu, si může dovolit pouze monopolní výrobce elektřiny a ten, jak už asi všichni víte, nijak nespěchá. My ostatní, pokud chceme uspět, musíme budovat dobíjecí stanice tak, aby byly v místech, kde jsou k dispozici zdroje elektřiny a zároveň se najde dost uživatelů, kteří je budou používat. Tyto stanice musí mít takové parametry, aby vyhovovaly co největšímu počtu uživatelů. Díky omezenosti mých finančních prostředků na vybudování takové sítě se může ukázat, že by bylo lepší postavit větší počet slabších stanic, místo malého počtu výkonných. K tomu, abych mohl tuto interaktivní síť optimalizovat, potřebuji znát Vaše názory. Proto prosím vyplňte tuto anketu: Anketa uživatele. Další možností je, stát se provozovatelem takové nabíjecí stanice, kterou můžu začlenit do budované interaktivní sítě.

6, Vy taky můžete provozovat interaktivní nabíjecí stanici:

Pokud vlastníte, nebo chcete vlastnit jakýkoli zdroj elektřiny, který je schopen vyrobit alespoň 10kWh elektřiny denně, získáte možnost svoji elektřinu prodat výhodněji než monopolnímu odběrateli. V případě realizace dobíjecí stanice s akumulací, získáte také možnost spotřebovávat vlastní elektřinu z období přebytku, zachycenou v akumulátorech a to i v případě pádu energetické soustavy.

Pokud provozujete restauraci v blízkosti frekventované silnice, získáte provozem nabíjecí stanice, nejen zákazníky, kteří si přijedou nabít auto, ale uvedení na mapě interaktivních stanic je zároveň dobrá forma reklamy na Váš podnik.

Jestli máte zájem o provozování dobíjecí stanice a máte alespoň jedno stání pro osobní automobil, pak prosím vyplňte tuto anketu: Anketa provozovatele. Mimo jiné tím přispějete k rychlejšímu rozvoji elektromobility.

7, Harmonogram realizace interaktivní sítě nabíjecích stanic:

Protože jsou prostředky na realizaci omezené, bude konkrétní realizace podmíněna hlavně zájmem uživatelů a potencionálních provozovatelů dobíjecích stanic.

První fází, která je sice neviditelná, ale probíhá již několik měsíců, je návrh prototypu interaktivní nabíjecí stanice.

Druhou fází, je spuštění těchto stránek s anketami. Počty zájemců budu 1 týdně aktualizovat vpravo v menu Aktuální stav.

Třetí fází bude realizace prototypu první interaktivní stanice, která bude v Rožnově pod Radhoštěm, kde je možné již teď dobít Váš elektromobil (zatím bez CHAdeMO, ale zato bezplatně, pouze doporučuji se předem ohlásit).

Čtvrtou zatím negarantovanou fází, bude samotná realizace sítě prvních 10 až 50 rychlodobíjecích stanic. Ta proběhne v případě dostatečného zájmu ještě v průběhu tohoto roku.Poslední aktualizace
19. červen 2014Počet zájemců

Uživatel: 85
Provozovatel: 29